เกี่ยวกับเรา

  เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ชูธนวาณิช จำกัด

Choo Thana Vanict Co.,Ltd

ให้บริการด้าน ตัดเลเซอร์ พับงานโลหะ ไสร่อง(v-cut) และเชื่อมประกอบงานโลหะ ด้วยประสบการณ์  การทำงานมากกว่า 15 ปีในสายงานโลหะ บริษัท ชูธนวาณิช จำกัด ได้นำเอาประสบการณ์ ความสามารถ และความรู้เฉพาะทาง มาเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อทำงาน ควบคู่ไปกับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นให้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับพร้อม คุณภาพของงานเป็นเลิศ

Our Company (ธุรกิจของบริษัท)

บริษัท ชูธนวาณิช  ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้วัสดุหลากหลาย นำมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานตามความต้อง
การของลูกค้า ซึ่งผลงานที่ได้ทำนั้นได้รับการยอมรับในด้านของความคุณภาพของงานเป็นอย่างสูง รวมถึงการตรงต่อเวลา
บริษัทมีผลงานร่วมกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จุดเด่นของบริษัทฯคือ
งานบริการที่ครบวงจร บริษัทฯตรวจสอบถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้ออกแบบ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่ทำการออกแบบ
การทำงานที่ลงลึกถึงรายละเอียดในความต้องการของลูกค้า การเก็บความเรียบร้อย การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง
การให้บริการแบบเบ็จเสร็จ ณ จุดเดียวนี้ ทำให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและประสบความสำเร็จในเวลาอันยาวนาน

Service (ธุรกิจที่บริษัทให้บริการ)

  1. รับตัดเลเซอร์ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และอะคริลิค
  2. รับพับงานงาน เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม
  3. รับไสร่อง (v-cut) งาน เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม
  4. รับเชื่อมประกอบงานเหล็กและสแตนเลส
  5. จัดหาวัสดุทุกประเภท
  6. รับหุ้มโลหะทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  7. รับยิงเลเซอร์เป็นตัวอักษรหรือรูปภาพบนพื้นโลหะขนาดเล็ก
  8. รับพิมพ์ UV (UV Printing)

Vision (วิสัยทัศน์)

มุ่งมั่นเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ ทำงานด้วยนวัตกรรมแห่งความสร้างสรรค์

Mission (พันธกิจ)

บริการจากพื้นฐานของความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ลงลึกในรายละเอียด ตรงต่อเวลา สร้างผลงานคุณภาพ โดยใช้หลักวิศวกรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ก้าวของชูธนวาณิช

[cool-timeline layout="default" animation="none" date-format="F j" icons="NO" show-posts="20" skin="default"]

ยินดีให้คำปรึกษา

เราพร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน ก่อนเสนอราคาหรือทำงานจริง เพื่อให้งานออกมาสมบรูณ์และถูกจุดประสงค์ในการใช้งานหรือในการทำงานขั้นต่อไป

เสนอราคารวดเร็ว

การเสนอราคาที่รวดเร็วเป็นหัวใจหลัก ในการทำงานของเรา ปัจจัยนี้คือสิ่งสำคัญ เพื่อการตัดสินใจสำหรับลูกค้า และการเพิ่มโอกาศทางธุระกิจให้นำหน้าผู้อื่นเสมอ

ส่งมอบงานรวดเร็ว

ระยะเวลาในการทำงานโดย เฉลี่ยในการส่งมอบงานของเราคือ 3 - 5 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนงานและขั้นตอน ในการทำงานให้สมบรูณ์

การยืดหยุ่นของเวลาทำการ

การส่งมอบงานตามกำหนดและความต้องการ ของลูกค้าคือหัวใจสำคัญของเรา เราสามารถ เพิ่มการผลิตแต่ละวัน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตาม กำหนดที่ลูกค้าต้องการ ความสามารถสูงสุดใน การผลิตของเราคือ 24 ชม.